Garazyki.pl – kontenery biurowe, wiaty śmietnikowe, garaże

Alicja Garazyki życzy Wesołych Świąt

biuro@garazyki.pl

+48 58 5351596

SPEKTRUM

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

nr Umowy o powierzenie grantu, UDG-SPE.02.2021/028 o kwotę dofinansowania 3 200,00.

 

SPEKTRUM pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP

 

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznej usługi doradczej. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.