Garazyki.pl – kontenery biurowe, wiaty śmietnikowe, garaże

Alicja Garazyki życzy Wesołych Świąt

biuro@garazyki.pl

+48 58 5351596

Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Alicja Garażyki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Garażyki Krzysztof Gębala z siedzibą Pieniążkowo 4B, 83-135 Mała Karczma NIP 559-186-47-51. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala, Pieniążkowo 4B, 83-135 Mała Karczma lub drogą e-mailową pod adresem: rodo.alicja@garazyki.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności takich jak:

– przedstawienia ofert,

– marketingu bezpośredniego,

– wykonania umów z podmiotami pośredniczącymi w zakresie zawarcia z Panią/Panem umowy,

– dochodzenia należności, w tym w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego

b) realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie na żądanie Pani/Pana czynności niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z:

– ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych,

– ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

– w celu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, w tym przeciwdziałaniu wyłudzeniom lub oszustwom finansowym,

– ustawy Prawo bankowe – w celu przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, aby mógł on wykonywać swoje usługi. Administrator będzie mógł przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez niego, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji i rozliczenia umowy oraz przedawnienia roszczeń, a następnie przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli przez okres 5 lat lub inny mający zastosowanie , liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzaniem, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu garazyki.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.