Garazyki.pl – kontenery biurowe, wiaty śmietnikowe, garaże

Alicja Garazyki życzy Wesołych Świąt

biuro@garazyki.pl

+48 58 5351596

Zapraszamy do kontaktu

Przygotowanie podłoża pod garaże blaszane

Podłoże pod garaż obowiązkowo musi być wypoziomowane. Minimum to 6 bloczków betonowych ułożonych po obwodzie, 4 sztuki w rogach, a 2 pozostałe na środku ściany. Inną opcją jest wymurowanie fundamentu, wykonanie posadzki betonowej lub wyłożenie kostki brukowej.

Poniżej rysunek z rozmieszczeniem bloczków betonowych pod standardowy garaż blaszany o wymiarze 3 m szerokości na 5 m głębokości.

Obowiązkiem klienta jest przygotowanie podłoża przed montażem.

Obowiązkiem klienta jest przygotowanie podłoża przed montażem.

PODŁOŻE POD GRARAŻE BLASZANE – UWAGA

W naszych garażach w standardzie w progu znajduje się kątownik. W przypadku płaskiego podłoża (posadzka, kostka brukowa) zalecane jest zastosowanie płaskownika. Jest to opcja płatna i wynosi 50 zł.

Każdy garaż musi zostać zamocowany do podłoża. Mocowanie może wykonać klient we własnym zakresie lub skorzystać z usługi naszej firmy. W przypadku mocowania do ziemi stosowane są kotwy metalowe, a w przypadku posadzki kołki metalowo-plastikowe. Istnieje również możliwość zamocowanie konstrukcji na kotwy chemiczne.

 

Przygotowanie podłoża na bloczkach betonowych/ fundamentowych.

 

Przygotowanie podłoża – wylewka betonowa.